fbpx
Menu Close
26. January 2022. PRODUKCIJA

VIDLJIVOST EU PROJEKATA: Kako produkcijska vrijednost pomaže uspješnim EU projektima?

Video sadržaji postali su nezaobilaznim dijelom mnogih proizvoda ili usluga, pa tako i projekata financiranim sredstvima Europske unije. Jasnim komunikacijskim planom i ciljevima, te u skladu s temom projekta, složenosti, fazama i dugoročnošću provedbe, ali i budžetom, pristupa se pripremi, osmišljavanju koncepta i samoj produkciji video sadržaja. 

I društveno značajnim projektima potrebna je izvrsnost 

Izvrsnost u video produkciji rezultat je dugogodišnjeg iskustva u produkciji generalno, a pogotovo kad je riječ o EU projektima, konkretnog iskustva na takvim, specifičnim projektima. Takvi, nerijetko društveno značajni projekti – bilo da za cilj imaju izgradnju civilnog društva, poticanje demokratizacije, podizanje svijesti o ljudskim pravima, podršku socijalnom uključivanju ili zapošljavanju marginaliziranih skupina – potiču da se svakoj temi pristupi s velikom dozom promišljanja i odgovornosti. Ljestvica je u startu vrlo visoko postavljena! 

Mali i veliki, svi trebaju isto – video sadržaje koji na najbolji način pričaju priču! 

Projekti koji se financiraju sredstvima EU (čemu svjedočimo iz već niz realiziranih), imaju veliki utjecaj na svakodnevicu građana, bilo da je riječ o velikim infrastrukturnim projektima na području prometa ili zaštite okoliša, projektima koji podupiru izgradnju institucionalnih i zakonodavnih temelja ili onima iz područja kulture i umjetnosti. Svima je zajedničko, između ostalih smjernica, da moraju imati jasan, dobro osmišljen komunikacijski plan i zadovoljavati kriterije vidljivosti (eng. visibility).

Communicating Europe in 4 steps – https://www.communication-director.com/issues/communicating-europe-4-steps/

Koliko je važno poštivati komunikacijsku strategiju određenog projekta, svjesni su upravitelji EU programa, kao i oni koji ga provode, a na kraju i produkcija (profesionalci s druge strane), koji će svojim znanjem pomoći da se dugo osmišljavani projekt na najbolji način prevede u jezik videa. Diseminacijske aktivnosti i vidljivost projekta podrazumijevaju da se po realiziranim fazama projekta predstave ostvareni rezultati, odnosno njegov napredak. U tom smislu, video je najbolji medij kojim se može pokazati što je izvedeno. Možda će za projekte koji traju duži niz godina biti snimljeno puno više video sadržaja, što za naručitelja i produkciju može biti sjajno iskustvo u smislu dodatnog vremena koji imaju na raspolaganju za komunikaciju, upoznavanje i praćenje uspješnosti realiziranih sadržaja. 

BROJKA: WYG INT; HZZ Pravi put: Žene na tržištu rada

Par jednostavnih i korisnih kriterija za kreativno-produkcijski tim 

Strategija komunikacije i vidljivost EU projekata ima vrlo jasne kriterije. Iz unaprijed strukturiranog komunikacijskog plana mora biti jasan komunikacijski cilj, dobro definirana ciljna publika, a ključne poruke usklađene s općim ciljevima EU-a. Točne i činjenične informacije nekako se i podrazumijevaju, a ono što je vrlo važno je pristup pripovijedanja koji naglašava utjecaj određene ekonomske, kulturne, socijalne aktivnosti na živote pojedinaca, umjesto da se govori u administrativnim terminima ili previše barata brojkama iz budžeta. Svaka aktivnost treba biti usmjerena je na ljude i na to kako ona konkretno doprinosi boljitku života pojedinca. Važno je dati lokalni kontekst, govoriti lokalnim jezikom, a ujedno i poštivati temeljne vrijednosti i načela EU-a.

BROJKA: UN IAEA; Institute of virology; UVRI; IAEA Cameroon
BROJKA: WYG INT; HZZ Pravi put: Žene na tržištu rada

BROJKA: UN IAEA; Institute of virology; UVRI; IAEA Cameroon

Video sadržaji mogu se prilagoditi za druga govorna područja, pa ukoliko je riječ o naratoru, takva se naracija može sinkronizirati na razne jezike. No, s intervjuima je zbog autentičnosti i boljeg prenošenja poruke puno bolje ostaviti izvorni jezik, te govornike titlovati na dodatne jezike. Jasno, video mora biti prikladan kanalima kojima se distribuira (primjerice, društvene mreže), a jednako tako i ciljanoj publici (primjerice, mladi).

BROJKA: WYG INT; HZZ Pravi put: Žene na tržištu rada

Također, bitan element je i poštivanje stavki proračuna ili vrlo pomno planiranje unaprijed, što je za produkcijski tim također vrlo važna informacija. I na kraju, treba evaluirati učinjeno. Sa svim tim saznanjima stupa na scenu produkcija, oni će ovisno o svemu gore nabrojanom pristupiti planiranju snimanja, odnosno samoj produkciji. Iz tog razloga, kad se pristupa izradi koncepta, odnosno scenarija budućih video sadržaja određenog projekta, treba uzeti u obzir sve navedene specifičnosti, a uz to dodati začin umijeća pripovijedanja, osjećaja za priču/projekt, odabiranja pravog rakursa iz kojeg će priča biti ispričana, a na kraju, pristup samom snimanju – dominantno dokumentarnom, reklamnom, animiranom ili hibridu spomenutih. Za odličan rezultat jako dobri preduvjeti dakako su iskustvo i niz uspješnih, već realiziranih projekata. 

Dominantno dokumentarnim produkcijskim pristupom ulazimo u nešto intimniji svijet društveno važnih tema 

Unazad nekoliko godina producirali smo video pod nazivom “Ničiji”, financiran iz EU IPA fonda, o sudbinama troje izbjeglica, odnosno povratnika s različitih podneblja i nimalo lijepim okolnostima u kojima žive gotovo 20 godina po završetku rata.

BROJKA: EU IPA Fond; BABE; Ničiji

Želeći na najbolji način ispričati njihove priče, a da se pritom zadrži prijeko potrebna crta realnosti, odlučili smo se za uglavnom dokumentarni pristup snimanju – zapravo i jedini logičan u ovom slučaju. On podrazumijeva da se povežemo s likovima, da s njima ostvarimo prisniji odnos, što je na neki način i uzajamni odnos, jer nam oni daju uvid u dio svog intimnog svijeta. Kamera iz ruke, koja se često koristi u ovakvom pristupu, pojačava dojam prisnosti, a ujedno se i brže može reagirati na neki nepredviđen događaj, recimo pratiti što lik promatra – tzv. subjektivni kadar.

BROJKA: EU IPA Fond; BABE; Ničiji

S obzirom da se dokumentarni pristup uglavnom koristi kad se pripovijeda o društveno važnim temama, s ciljem podizanja svijesti o određenoj ranjivoj ili marginaliziranoj društvenoj skupini, postizanje autentičnosti je ključno. Ovakav pristup s obzirom na generalno manje opreme koja se koristi ili primjerice korištenje prirodnog osvjetljenja (umjesto brojne rasvjete), u principu podrazumijeva i nešto manje budžete.

Nekad priča zahtijeva više reklamni pristup ili da u cijelosti bude animirana – koncept i scenarij odredit će smjer 

Na jednom drugom projektu, također financiranom od EU IPA fonda, pod nazivom “Konkurentna Hrvatska”, drugačija tema, iz domene gospodarstva, podrazumijevala je i nešto drugačiji pristup snimanju – onaj koji pretežno nazivamo reklamnim. Na još jednom projektu financiranom od strane Europske unije, “Inspire”, u potpunosti smo pak koristili 3D animaciju.

BROJKA: GFA Consulting Group; Umweltbundesamt; GDI GisData: Inspire

Reklamni pristup, kao i animacija, podrazumijeva da je sve zajedno jednostavno rečeno, tehnički raskošnije. Prilikom snimanja često se koriste skuplje kamere s pripadajućim objektivima, puno više rasvjete, odnosno u svim segmentima – scenografija, kostimografija, rekvizita… ima puno više opreme i suradnika – profesionalaca na snimanju. Raskoši kadra pridonosi i stalno prisutan lagani pokret kamere, a tu na scenu stupa još jedan važan akter, steadicam operater. S obzirom da je kod reklamnog pristupa, koji u startu zahtijeva veći budžet, svaki dodatni dan snimanja jednostavno preskup, pripreme su krajnje temeljite.

BROJKA: GFA Consulting Group; Umweltbundesamt; GDI GisData: Inspire

Bilo da se snima dokumentarni ili reklamni video, ili neki hibrid spomenutih pristupa, uz dobru pripremu i ekipu s kojom je užitak raditi, na setu se događa čarolija. Rezultat te čarolije sjajni su video sadržaji na koje su svi ponosni, ono kad gledaš i kažeš «Wooow!».

P.S. Pogledajte naše usluge Promotivni Film, Video Produkcija, Servisna Produkcija, TV Reklama

Javite nam se i saznajte što možemo učiniti za vas!