fbpx TOP

#3D_Animacija

Kompleksna vrsta animacije sa puno segmenata koje treba skladno uklopiti, od modeliranja, rigginga, teksturiranja, animiranja, osvjetljavanja pa do renderinga … puno različitih domena koje treba minuciozno odraditi, za kvalitetan finalni podukt. Zbog svoje složenosti, izrada 3D animacije je dugotrajnija od 2D animacije.