fbpx TOP

#Scenarij

Da bi se ideja konkretizirala treba je raspisati, a pisati za vizualni medij poseban je proces jer riječima treba prenijeti sliku. Nema dobrog AV djela bez dobrog scenarija, a sam scenarij treba biti dobar već u čitanju. On mora stvoriti sliku u čitateljevom umu.