fbpx TOP

#Interaktivni Sadržaji

Konzumacija sadržaja sve više postaje interaktivna, od promotivnih kampanja koje nastoje stvoriti veći angažman publike pa do gemifikacije samih poslovnih procesa. Dodajmo tomu virtualnu i proširenu stvarnost, i tu se otvara puno mogućnosti za širenje komunikacije u novim smjerovima.