fbpx
Menu Close

 

2D ANIMACIJA 

OŽIVLJAVANJE LIKOVA I PRIČA U 2D TEHNICI

 

Stop Motion Animacija, Whiteboard Animacija, Motion Graphics Animacija, Dinamička Tipografija…

Od jednostavnih video animacija pokreta objekata ili tekstova pa sve do karakterne animacije 2D likova.

 

Usluge 2D animacije koje nudimo

2D animacija je jako široka grana stilova i mogućnosti a mi smo u mogućnosti napraviti sve i svašta!

    • dizajn likova i pozadina, izrada ilustracija
    • 2D animacija objekata (motion graphics) ili tekstove (dynamic typography)
    • karakterna animacija 2D likova
    • klasična, ručno crtana fazna animacija
    • animacije za TV reklame i video spotove
    • intro animacije za uvodne špice
    • animacije za odjavne telope
    • dizajn i animacija explainer videa
    • dizajn i animacija videa za društvene mreže

2D animacije koje smo napravili za naše klijente

Kada vam je potrebna 2D animacija?

Odaberite 2D animaciju kada želite brzo kreirati video sadržaj koji će biti zanimljiv vašoj online publici – explainer video, tutorial ili bilo koji drugi jednostavan video format. 2D animacijom ćete na efektan način prenijeti bitne informacije, ali i jasno prikazati vrijednosti svojeg branda.

No, 2D animacija nije rezervirana samo za jednostavan video sadržaj. Dvodimenzionalni likovi u rukama vještih animatora mogu kod publike probuditi čitav spektar emocija, pa je ova vrsta animacije sjajna i za izradu produkcijski zahtjevnijih animiranih TV reklama, u potpunosti ili samo u vidu telopa i supera unutar igrane TV reklame.

Showreel 2D animacija

Javite nam se i saznajte što možemo učiniti za vas!

Proces izrade 2D animacije

Produkcija animiranih sadržaja na najvišem nivou postaje kompleksna kao i snimanje žive slike sa glumcima. Razlika je tome da je 2D animator najčešće i glumac i redatelj dok je ilustrator direktor fotografije koji svojim ilustracijama postavlja vizualni stil. Ovo su osnovni koraci kod izrade 2D animacija:

upaljena žarulja, koncept i planiranje, razrada ideje, 2D animacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

Zajedno sa vama ćemo razraditi ideju, te definitirati kakav je stil 2D animacije najpogodniji za realizaciju vaše ideje. Nakon što odredimo vizualni stil i tip animacije najpogodniji za vaš projekt, a koji ulazi u proračunske mogućnosti sa kojima raspolažete i unutar vremenskog roka koji je potreban za realizaciju tog projekta, naši ilustratori i animatori će pristupiti realizaciji ideje.

tri faze ilustracije miša od skice do finala u boji, izrada ilustracija, 2D aniimacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

Prvi korak nakon definiranja vizualnog stila je izrada ilustracija koje će animatori kasnije animirati. Ilustratori započinju sa izradom ilustracija, bilo da je riječ o likovima, pozadinama ili svojevrsnim “rekvizitima” koji će se koristit u finalnom videu, a proces izrade ilustracija započinje skicama. Sljedeći korak je finalizirani crtež, i u konačnici kolorizirani crtež. Tada projekt preuzimaju naši animatori.

Da Vinci Vitruvijev čovjek u liku kostura, rigging, izrada kontrole pokreta, 2D animacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

Da bi animatori mogli koristiti ilustracije u animaciji, potrebno ih je prvo pripremiti za animaciju. Točnije, ako je riječ o likovima, valja namjestiti točke zglobova – napraviti rigging. To je proces postavljanja svojevrsnog “kostura”, kako bi smo mogli što lakše kontrolirati lik za vrijeme procesa animiranja. Priprema i kompleksnost kontrole koju u konačnici želimo imati nad likom, ovisi o dizajnu lika i detaljima ilustracije.

ruka koja pokazuje palac gore, iluzija pokreta, 2D animacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

Animacija je proces oživljavanja likova, ali i pozadina, te svih drugih elemenata unutar scene koji se moraju gibati kroz prostor. Animacija može biti stilizirana ili realistična, ovisno o vizualnom stilu koji je prethodno definiran. 2D animacija je uglavnom definirana klasičnim keyframe pristupom, što će reći da animator za svaki pokret u sceni postavlja keyframe i tako u konačnici stvara iluziju pokreta. Doduše, da bi si olakšali posao, animatori se često koriste (video) referencama iz stvarnog života.

scena dvoje ljudi kako plešu u leći kamere, pokret unutar scene, 2D animacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

2D animacija je, kao što joj to ime i sugerira, dvodimenzionalan tip animacije, i za razliku od 3D animacije, kamera se u 2D animaciji ne može kretati kroz prostor. No, zahvaljujući 3D layerima, može se stvoriti privid dubine i pokreta kamere. No, da li je to potrebno za vaš projekt, ovisi o stilu i tipu animacije, kao i pojedinim definiranim scenama.

čarobni štapić sa zvijezdom, manipulacija slike, dodavanje efekata, 2D animacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

U nekim slučajevima sam stil ilustracija i pozadina možda nisu dovoljno vizualno atraktivni, ili animator naprosto smatra da može dodatno poboljšati vizualni dojam cijele animacije, pa poseže za manipulacijom slike – dodavanjem raznih efekata koji rezultiraju različitim vizualnim stilovima.

2D prikaz učitavanja, renderiranje, iscrtavanje sličica, 2D animacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

Renderiranje je završnio dio procesa svake animacije, pa tako i 2D animacije. No, za razliku od 3D animacije, renderiranje pri 2D animaciji nije (nužno) komplicirano ni zahtjevno, niti traži neku specijalnu optimizaciju postavki. Dovoljno je odbrati format u kojem klijent želi finalni projekt. To mogu biti video formati (mp4, quick time movie, avi…) ili pak slikovni formati (jpg, png, tiff…). O izboru formata ovisi i veličina datoteke, a ponekad i vrijeme renderiranja. Vrijeme trajanja ovisi o tome koliko je velika scena koja se renderira, i koliko elemenata, ali i efeketa ima u njoj.

dvije spojene 2D puzzle, integracija, compositing renderiranih elemenata, 2D animacija, video produkcija, produkcija video sadržaja

U večini slučajeva posao je gotov sa procesom renderiranja. No, ponekad je potrebno redneriranu 2D animaciju ubaciti, odnosno ukombinirati s nekim drugim bilo igranim ili animiranim elementima (animacija za telop). U tom slučaju spajamo različite elemente (npr. render 2D animacije i igranu pozadinu) u jednu cjelinu, i po potrebi dorađujemo detalje. Tako finaliziranu sliku  tada ponovno renderiramo u prethodno odabranom formatu.

Još neki primjeri 2D video animacija koje smo radili za naše klijente

ratni zec u borbi za prirodu, kadar iz tv reklama zelena čistka, tv reklama, 2D animacija, video produkcija, kreativna agencija
ilustracija Oryxa u ulozi doktora sa stetoskopom ispred bolnice, art direction, copywriting, tv reklama, kreativna agencija, produkcija video sadržaja
stavljanje plodova grožđa na prešanje, proces izrade vina, 2D animacija, multimedijska instalacija, interaktivni sadržaj, art direction, kreativna agencija

Zašto Brojka?

Bavimo se animacijama preko dvadeset godina i možemo reći da nam je 2D animacija uža specijalnost. 2D animacija omogućava puno bržu iteraciju od 3D animacije ili igrane forme. Ovdje je moguće brzo isprobati neke stvari kako bi se vidjelo funkcioniraju li, a i dorade su relativno brze. Izrada video animacija može biti kompleksna ili jednostavna. Sve se uvijek svodi na priču ili poruku za koju je potrebno pronaći najbolji stil ili tehniku.

Javite nam se i saznajte što možemo učiniti za vas!